Warsztaty z oznaczania i liczenia ptaków - Lubin 2017

W sezonie lęgowym 2017 Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne zorganizowało Warsztaty z oznaczania i liczenia ptaków.

Projekt składał się przede wszystkim z części warsztatowej, która odbyła się w Lubinie i okolicach w trzech turnusach: 21-23 kwietnia, 12-14 maja i 9-11 czerwca 2017. W zajęciach teoretycznych i praktycznych wzięło udział łącznie 30 osób. Uczestnicy posiedli wiedzę na temat zasad liczenia ptaków na powierzchniach monitoringowych zgodnie z instrukcjami liczeń MPPL oraz regionalnej akcji liczenia średniolicznych ptaków lęgowych na Śląsku „Kwadraty 2x2”, rozpoznawania śpiewu i głosów kontaktowych gatunków ptaków przystępujących aktualnie do lęgów, poprawnego nanoszenia obserwacji na mapy terenowe oraz szacowania liczebności obserwowanych osobników.

Podczas warsztatów uczestnicy z pomocą prowadzących policzyli ptaki na dwóch kwadratach MPPL (nr DS56 i DS231) oraz na jednym kwadracie „2x2” (nr 306398), co przyczyniło się do lepszego poznania ornitofauny regionu śląskiego i zmniejszenia liczby „białych plam” w wiedzy a także zwiększenia liczby danych awifaunistycznych, zbieranych do planowanego drugiego wydania monografii „Ptaki Śląska”.

Uczestnicy warsztatów otrzymali gruntowne przygotowanie do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w projektach monitoringowych w 2018 roku. Wzrosły ich kwalifikacje, umiejętności pracy w terenie, oznaczania gatunków ptaków oraz poprawnego ich liczenia.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników oraz innych osób zainteresowanych działaniami Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współorganizatorem projektu było Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, zaś patronat nad warsztatami objęło również Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Do pobrania:

Nazwa projektu: Warsztaty z oznaczania ptaków po głosach oraz liczenia gatunków pospolitych i średniolicznych na powierzchniach monitoringowych 2x2 i MPPL.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Łączna wartość projektu: 11922,00 zł

Kwota dofinansowania WFOŚ: 10700,00 zł

WFOS Wroclaw

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 13th.