Kwadraty 2na2

Koordynator: Bartosz Smyk (bartsmyk(at)eko.org.pl)

Opiekun merytoryczny: Tadeusz Stawarczyk

Formularz: pobierz

Metodyka: pobierz szczegółowy opis metodyki, pobierz wytyczne dla gatunków

Liczenia w kwadratach 2x2 km – 4 km2 kwadraty do wyboru spośród wylosowanych 2000 (cały obszar Śląska – 10930 kwadratów): mapa powierzchni badawczych

Termin: w sezonie co najmniej 4 liczenia (w sytuacjach awaryjnych możliwe nieznaczne przesunięcia terminów):

 • 1 połowa kwietnia,
 • 1 połowa maja,
 • 2 połowa maja,
 • 1 połowa czerwca.

Podczas każdego liczenia penetrowana cała powierzchnia – wyszukiwane i mapowane stanowiska gatunków z listy.

Godziny kontroli: możliwie od wczesnych godzin rannych

Akcja wstępnie zakładana na 3 lata – kwadraty skontrolowane w jednym sezonie w kolejnych nie są kontrolowane.

Lista gatunków (48):

 • przepiórka
 • kuropatwa
 • siniak
 • turkawka
 • derkacz
 • czajka
 • dudek
 • krętogłów
 • dzięcioł zielonosiwy
 • dzięcioł zielony
 • dzięcioł czarny
 • dzięcioł średni
 • dzięciołek
 • gąsiorek
 • srokosz
 • sroka
 • kawka
 • wrona siwa
 • świergotek łąkowy
 • świergotek polny
 • dziwonia
 • gil
 • krzyżodziób świerkowy
 • czyż
 • ortolan
 • potrzos
 • czubatka
 • sikora uboga
 • czarnogłówka
 • remiz
 • lerka
 • dzierlatka
 • brzęczka
 • strumieniówka
 • świerszczak
 • trzciniak
 • jarzębatka
 • słowik szary
 • słowik rdzawy
 • muchołówka mała
 • muchołówka żałobna
 • muchołówka białoszyja
 • pleszka
 • pokląskwa
 • kląskawka
 • białorzytka
 • paszkot
 • kwiczoł

 

Przydział powierzchni, wysyłka map i materiałów metodycznych, odpowiedzi na uwagi, wszelkie inne informacje: u koordynatora.

Dla powierzchni leśnych jest możliwość uzyskania map drzewostanowych z granicami kwadratu.

Friday the 10th.