Darczyńcy

Statutowa działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony darczyńców. Udzielone wsparcie znacząco pomogło w realizacji naszych celów, do których należą: gromadzenie danych o rozmieszczeniu i liczebności ptaków oraz ich zagrożeniach, ochrona obszarów i obiektów ornitologicznie cennych, działalność interwencyjna, edukacyjna, a także badania naukowe.
 
Naszą działalność jak dotąd wsparli:
 
Friday the 10th.